ÎNTREBĂRI FRECVENTE

și lucruri utile pe care vrei să le știi

GAL-urile (Grupurile de Acțiune Locală) au la bază un parteneriat public-privat, și funcționează în asociație, având membri fondatori, Administraţii Publice Locale, precum și  reprezentanţi ai Sectorului Economic şi ai Societăţii Civile. Comisia Europeană nu lucrează pe proiecte pentru comunităţi decât prin aceste Grupuri de Acțiune Locale, adică organisme alcătuite asemenea unor ONG-uri, dar cu personalitate juridică.

Programul LEADER a fost lansat în 1991 cu scopul de a sprijini potenţialul de dezvoltare al zonelor rurale, prin exploatarea iniţiativelor şi competenţelor locale, prin promovarea dobândirii de cunoştinţe privind dezvoltarea locală integrată şi prin răspândirea acestor cunoştinţe în alte zone rurale. Obiectivele abordării LEADER sunt în conformitate cu cele ale politicii globale a Uniunii Europene. 

Strategia de dezvoltare locală prezintă diferite alternative și posibile scenarii de dezvoltare cu scopul de a maximiza potențialul local. O planificare strategică asigură prioritizarea proiectelor în funcție de nevoile comunității și de folosirea corectă a resurselor de care aceasta dispune, motiv pentru care investițiile sunt ierharhizate. Se analizează într-un mod structurat și coerent atât posibilitățile, cât și oportunitățile autorităților publice locale de a iniția, implementa și de a susține obiectivele trasate la nivel local. 

Orice GAL va realiza cel puțin următoarele activități: evaluarea și controlul strategiei sale; organizarea unor întruniri, conferințe, dezbateri, ateliere de lucru; participarea la schimburi de experiență și stagii de formare, la întrunirile rețelelor interne și europene; colaborarea cu alte entități pe plan național și internațional, ce au scopuri similare; informare și comunicare; sprijinirea depunătorilor de proiecte; organizarea procesului de verificare a proiectelor depuse și monitorizarea proiectelor etc.

Grupul de Acțiune Locală (GAL) lansează de-a lungul anului un calendar al apelurilor de selecție a proiectelor conform priorităților descrise în Strategia de Dezvoltare Locală. Un apel de selecție se lansează cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor astfel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea și depunerea aplicației. Programul apelurilor apar pe site-ul GAL-ului, la sediul său, pe paginile social-media pe care le administrează și în mass-media.

Beneficiar al unui GAL poate fi orice persoană fizică sau juridică privată care, în urma selecției cererii sale de finanțare, a semnat cu agenția de plăți (autoritate contractantă) un contract de finanțare pentru realizarea unui proiect conform programului prin care a aplicat. Beneficiarul devine la rândul sau autoritate contractantă în cadrul contractelor de achiziții pe care le va încheia cu furnizorii de servicii, de bunuri sau de lucrări necesare realizării proiectului finanțat prin programul respectiv. GAL-ul sprijină nemijlocit orice potențial beneficiar.

AI MAI MULTE INTREBĂRI?

Despre noi

Teritoriul GAL Napoca Porolissum cuprinde 13 comune – Aghireșu, Beliș, Călățele, Căpușu Mare, Gilău, Izvoru Crișului, Măguri-Răcătău, Mănăstireni, Mărgău, Mărișel, Rîșca, Săcuieu, Sâncraiu și 1 oraș – Huedin. Teritoriul însumează 1.614,14 km2, 44.381 de locuitori și densitatea de 27,49 loc/km2. 12 din 14 UAT sunt declarate ca zone montane defavorizate.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum (GAL) este organizat și funcționează potrivit OUG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare.

GAL desfășoară activități specifice implementării măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) și activitățile prevăzute în Statut și Actul Constitutiv.

NOUTĂȚI

Această secțiune este dedicată evenimentelor pe care le avem dar și veștilor pe care vrem să vi le comunicăm cât mai eficient

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

CE VEI GĂSI AICI

PROGRAME

Află mai multe despre Programele de finanțare prin care proiectele noastre cresc armonios zi de zi.

Contact

Telefon

(0040)740 061 839

Adresă de email

contact@napocaporolissum.ro

Adresă birou

Gilău, str. A, bl. I1, parter, ap.1 , jud. Cluj

contact

Telefon

(0040)740 061 839

Adresă de email

contact@napocaporolissum.ro

Adresă birou

Gilău, str. A, bl. I1, parter, ap.1 , jud. Cluj

Trimite-ne un mesaj