Ruraliada - Cultură la munte

Ruraliada este un festival dedicat artelor vizuale, digitale și performative ce include: ateliere de creație, proiecții de film, dezbateri și multe altele. Timp de trei zile vă așteptăm la Beliș pentru a ne bucura de artă, de peisajele uimitoare, de natură și de timpul petrecut împreună! 

Ruraliada este un proiect demarat prin Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) – Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și implementat de Asociația GAL Napoca Porolissum.

Sumarul proiectului

Proiectul Ruraliada vizează organizarea unor manifestări culturale din sfera artelor vizuale, spectacolului și digitale, în comunitatea locală din satul Beliș, comuna Beliș, județul Cluj, în colaborare cu tineri artiști și actori consacrați. Aproximativ 100 de persoane din comunitatea locală sunt așteptate să participe timp de un weekend (3 zile) la proiecții de filme, spectacole de teatru, ateliere de creație (ceramică, pictură, teatru de improvizație, creație multimedia) și discuții cu artiștii implicați, în vederea creșterii gradului de expunere al acestora la forme de artă la care nu au acces în mod obișnuit din cauza discrepanțelor semnificative de dezvoltare teritorială și economică între zonele rurale și cele urbane. În urma festivalului este urmărită creșterea capacității tinerilor de a genera dezvoltare culturală la nivel local prin implicarea lor în realizarea unui scurt-metraj legat de tradiții și aspecte comune ale zonelor balcanice în colaborare cu artiști din Bulgaria.

Context

Ruraliada se dorește a deveni o cruciadă pentru culturalizarea spațiilor rurale. Cultura, în general, poate să contribuie la motivarea tinerilor din spațiile rurale, la dezvoltarea creativității și capacității de învățare a copiilor, precum și la valorificarea potențialului turistic care să genereze creșterea veniturilor. Promovarea unei viziuni strategice, unitare pentru valorificarea acestor oportunități poate aduce comunităților rurale beneficii incontestabile pe plan cultural, social și economic.

Descrierea proiectului

Proiectul se desfășoară în contextul schimbărilor rurale, înțelegerea schimbărilor rurale și identificarea nevoilor comunităților și, în special, ale tinerilor care locuiesc în zonele rurale pentru a asigura susținerea unei comunități rurale vibrante. Este necesară o abordare favorabilă incluziunii și centrată pe tineret pentru a aborda provocările din zonele rurale, cum ar fi incluziunea, serviciile sociale, economia, schimbările climatice. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității se traduce prin faptul că actorii locali sunt considerați cei mai în măsură să identifice provocările și să maximizeze beneficiile activelor locale, lucrând împreună pentru a pune în aplicare strategii de dezvoltare locală. 

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului cultural:

Beneficiari direcți:

 • 100 de persoane din satul Beliș (toate categoriile de vârstă. Participarea minorilor se va realiza pe baza declarației de consimțământ din partea reprezentantului legal). Vor avea calitatea de participanți la ateliere și/sau public la celelalte activități culturale din cadrul festivalului.

Beneficiari indirecți:

 • 4 artiști tineri din zone rurale/urbane care vor avea calitatea de formatori în cadrul atelierelor de creație
 • 1260 locuitorii ai comunei Beliș
 • 49 membri ai Asociației GAL Napoca Porolissum
 • populația celorlalte 13 localități din teritoriul acoperit de Asociația GAL Napoca Porolissum
 • turiștii aflați pe teritoriul comunei Beliș în timpul festivalului
 • publicul campaniei online – 500 persoane
 • artiștii implicați în realizarea celor 10 proiecții video prezentate în cadrul festivalului
 • artiștii implicați în cele două spectacole de teatru susținute în cadrul festivalulu

 

Scopul proiectului cultural

Organizarea unor manifestări culturale din sfera artelor vizuale, artelor spectacolului și digitale, pentru cel puțin 100 de persoane din comunitatea locală din satul Beliș, comuna Beliș, județul Cluj, în vederea creșterii gradului de expunere al acesteia la acele forme de artă la care nu are acces în mod obișnuit din cauza discrepanțelor semnificative de dezvoltare teritorială și economică între zonele rurale și cele urbane. Manifestările culturale sunt structurate sub forma unui festival, organizat pe o perioadă de 3 zile, care să cuprindă ateliere de creație (pictură, ceramică, creație multimedia), ateliere de teatru de improvizație, spectacole de teatru, proiecție de filme și documentare, discuții și întâlniri cu artiștii implicați.

Obiective generale și specifice

Obiective generale:

 1. Reducerea decalajului de acces la cultură al comunităților cu o populație mai mică de 50.000 de locuitori, precum cele din teritoriul acoperit de Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum
 2. Activarea autorităților publice locale în ceea ce privește susținerea și diversificarea ofertei culturale din zonele rurale prin acordarea de sprijin financiar

Obiective specifice:

 1. Dezvoltarea de aptitudini și cunoștințe artistice în rândul a 50-75 de persoane din comunitatea locală prin organizarea a 5 ateliere de creație și a cel puțin 2 sesiuni de discuții cu artiștii implicați
 2. Promovarea incluziunii, a diversității și a toleranței în rândul a 100 de persoane din comunitatea locală prin difuzarea de proiecții video și derularea unei campanii de promovare în mediul online
 3. Creșterea capacității de a genera dezvoltare culturală durabilă prin implicarea autorității publice locale în finanțarea programului cultural, dar și a cel puțin 30 de cetățeni în alegerea temelor pentru proiecțiile video, spectacolele de teatru și scurt-metraj.

Grupurile țintă și beneficiarii proiectului

Grupul țintă al proiectului este format din locuitorii satului Beliș și a satelor învecinate care alcătuiesc comuna Beliș (județul Cluj). În vederea facilitării accesului acestora la cultură și a reducerii decalajului față de zonele urbane ale județului, sunt vizate activități culturale pentru toate categoriile de vârstă. De asemenea, în alcătuirea programului cultural se va ține cont de existența minorităților în acest teritoriu, astfel încât să fie adresate și nevoile acestora. Accesul la programul cultural va fi gratuit pe toată durata desfășurării festivalului, pentru toți locuitorii, indiferent de vârstă, gen, religie, statut social, orientare sexuală. Accesul minorilor la activitățile din cadrul proiectului se va face doar cu permisiunea părinților/tutorilor acestora.

Având în vedere deficitul major de ofertă culturală la nivel local și expunerea foarte redusă a populației locale la experiențe culturale și artistice în general, cu excepția atelierelor de creație care impun un număr limită de participanți, restul acțiunilor culturale vor permite participarea tuturor persoanelor interesate.

Proiect finanțat în cadrul Investiției I5, C11 din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

PNRR : FONDURI PENTRU ROMÂNIA MODERNĂ ȘI REFORMATĂ!

Disclaimer

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.