Proiectul Mirela C

Scopul proiectului este realizarea în comun a unui proiect de dezvoltare-inovare prin care să se identifice soluții practice la nevoile clare ale fermierilor din parteneriat: crearea unor instrumente pentru cultivarea, recoltarea și prelucrarea lavandei (cercetarea germoplasmei, echipament semiautonom și echipamentele partenerilor economici) care să genereze produse finale cu un grad înalt a standardului de calitate și care să valorifice oportunitățile existente în sectoarele agricol și agro-alimentar.

Proiectul Bee Smart, Be Healthy

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea de instrumente inovative de prevenire și combatere a dăunătorilor din apicultură – Stup Smart și Living Lab. De asemenea, valoarea adăugată a tuturor Stupilor Smart conectați, concretizată în Rețeaua Senzorială Inteligentă reprezintă un instrument cu un potențial impact la nivel regional, deoarece odată ce sistemul colectează suficiente date și le corelează spațial și temporal, acestea devin relevante pentru toți apicultorii, din perspectiva potențialului de prognozare a creșterilor în riscul de infestare. 

Ce ÎNSEAMNĂ PNDR sM 16.1 din PNDR?

SCOPUL principal al submăsurii este de a sprijini înființarea și funcționarea Grupurilor Operaționale (GO) cu scopul de a realiza, în comun, un proiect de dezvoltare-inovare nou, prin care să se abordeze anumite probleme specifice și să se valorifice oportunitățile existente în sectoarele agricol, agro-alimentar și forestier.
OBIECTIVELE submăsurilor 16.1 și 16.1a sunt de a contribui la promovarea inovării și cooperării în sectorul agroalimentar, inclusiv în sectorul pomicol, prin dezvoltarea de proiecte-pilot și de noi produse, practici și tehnologii. Înființarea Grupurilor Operaționale în cadrul submăsurilor 16.1 și 16.1a va facilita cooperarea dintre fermieri, organismele de cercetare, universități, consultanți și alți actori relevanți din sectorul agroalimentar, pentru creșterea gradului de inovare din aceste sectoare și adaptarea rezultatelor cercetării la nevoile sectoriale.

BENEFICIARII acestor submăsuri sunt grupurile operaționale, fără statut juridic, constituite din cel puțin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier/un grup de producători/o cooperativă/altă formă de asociere în agricultură din sectorul pomicol:
• Partener cu domeniul de activitate de cercetare (de ex.: producție/ procesare/ ambalare fructe), corespunzător temei proiectului; • Partener care are ca activitate principală procesarea/comercializarea fructelor din sectorul pomicol sau producția de ambalaje și alte produse destinate sectorului ca domeniu principal de activitate, în concordanță cu tema proiectului.