HardTask & SoftTask: Creează un Stup Smart și inovează apicultura

HardTask și SoftTask sunt cele două call-uri prin care căutăm persoana sau echipa potrivită care să-și unească forțele pentru a pune bazele unui Stup Smart.

Pe scurt, Stupul Smart va reuși cu succes:

• să identifice timpuriu nivelul de infestare al stupilor cu boli ce afectează coloniile de albine
• să înregistreze capturi foto-video prin minicamere digitale ce supraveghează constant activitatea stupilor
• să centralizeze datele într-un cont online cloud pentru a fi prelucrate
• să măsoare parametrii necesari depistării din timp a albinelor infectate

Mai mult de atât, o Rețea Senzorială Inteligentă va avea rolul de a semnaliza un risc de infestare în stupul de albine, informație foarte necesară apicultorilor.

Dacă toate acestea te inspiră, poți citi aici mai multe despre proiect și despre call-ul nostru! Fii chiar tu eroul nostru! Fă parte dintr-un proiect inovativ și ajută apicultorii să salveze albinele la timp!

Contextul și scopul proiectului

Creșterea tradițională a albinelor implică acumularea cunoștințelor necesare adoptării unei tehnologii simple, însă deosebit de eficiente în scopul obținerii unor producții ridicate de miere și produse apicole asociate, toate acestea în condițiile evitării incidenței crescute ale fenomenelor patologice grave și de lungă durată. Practicarea cu succes a stupăritului ca afacere nu necesită noțiuni teoretice vaste, respectiv investiții majore, însă este direct expusă variațiilor factorilor climatici. Din păcate astfel de fenomene sunt deosebit de des întâlnite în cursul ultimilor ani.

Condițiile ambientale necorespunzătoare (temperaturi extreme, secetă, fenomene pluviale excesive, etc.) afectează negativ producția apicolă nu doar prin scăderea resurselor de materii prime (nectar, polen, rășini și alți compuși activi din propolis, etc.) ci și prin creșterea riscurilor asociate bolilor și dăunătorilor, exprimate cu precădere printr-o sensibilitate fiziologică crescută a albinelor indusă de fluctuațiile climatice.

Din păcate, factorii care au dus la reducerea barierelor geografice caracteristice ultimelor decenii, respectiv creșterea exponențială a interesului pentru produsele apicole, au facilitat în aceeași măsură și creșterea vulnerabilității populațiilor de albine în fața contactului cu noi tulpini și genotipuri aparținând agenților patogeni asociați acestei insecte utile. Lipsa unor mijloace de monitorizare adecvate, nerespectarea normelor de igienă sau bune practici, respectiv schimbul transfrontalier de material biologic insuficient de bine justificat uneori, sunt doar unele elemente ce contribuie la accentuarea amenințărilor la adresa menținerii unui echilibru corespunzător și necesar între asigurarea unor criterii de bază ale bunăstării albinelor și respectiv limitele valorificării economice a acestora.

Partenerii propuși pentru colaborare sunt deținători de stupine amplasate în zone rurale, angajați în modalități standard de exploatare a resurselor apicole, respectiv a surselor naturale de nectar, polen, păstură, precum și ai compușilor biochimici ce însumează materia primă necesară biosintezei unor produse ca propolisul, ceara, veninul sau lăptișorul de matcă.

În general, pregătirea teoretică și practică a apicultorilor ia naștere în urma interacțiunii cu fermieri cu experiență, bazele teoretice fiind îmbogățite în urma consultării literaturii de specialitate, participării la cursuri organizate de asociațiile profesionale sau a surselor online. De asemenea, noțiunile necesare practicării unei apiculturi performante din punct de vedere economic pot fi consolidate prin cursuri de specialitate organizate de formatori sau instituții de învățământ superior, instituții implicate în administrația locală, organizații neguvernamentale, etc., fie ca parte a unui program de absolvire de tip licență, master, fie ca program de formare profesională continuă.

Ceilalți membri ai parteneriatului propus acționează ca și catalizatori, facilitând conexiunile dintre apicultori, asigurarea unui context instituțional care să faciliteze cooperarea între actori pentru cercetare și transfer tehnologic. Aceștia vor asigura input în ceea ce privește diferite necesități de cercetare, de la surse de date din teren, la studii în ceea ce privește aplicabilitatea rezultatelor etc.

Grupul Operațional va aduce beneficii membrilor săi pe care aceștia nu le-ar avea prin alte metode/operațiuni:

• Partenerii vor evita amenințările, datorită Stupilor Smart (fie proprii stupi, fie prin notificările Rețelei Senzoriale Inteligente), care vor detecta anomaliile specifice și vor indica pașii de pregătire (se evită pierderea de stupi/miere);
• Extractele naturale pentru combaterea bolilor bacteriene, virotice și parazitare, utilizate pentru creșterea calității produselor apicole și stimularea polenizării;

Proiectul va genera, de asemenea, rezultate care vor fi capitalizate de către parteneri:

Investigarea/combaterea amenințărilor coloniilor de albine, contribuind la bunăstarea lor și obținerea de recolte mai bogate;
• Dezvoltarea unui sistem extins și integrat de alertă/prognoză prin alerte sms (în cazul pericolelor) și newsletter (rapoarte periodice);
• (la nivel științific) înțelegerea amenințărilor coloniilor de albine și furnizarea de date necesare combaterii agenților patogeni și a anomaliilor comportamentale. Dincolo de apicultură, rezultatele sunt utile în protejarea polenizatorilor, albinele și celelalte apide fiind 70% din entomofauna polenizatoare, crucială pentru agricultură, protecția biodiversității și a echilibrului natural.

Obiectivele proiectului

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea de instrumente inovative de prevenire și combatere a dăunătorilor din apicultură – Stup Smart și Living Lab.

Patologia clasică și cea asociată diferitelor tulburări comportamentale impun o atenție deosebită pierderilor din coloniile de albine din lumea întreagă. La nivel global, România e un actor de referință nu doar în producția apicolă, ci și în apidologie şi apiterapie. Tratamentele chimice sunt ineficiente, costisitoare și scad calitatea/cantitatea producției.

Apicultorii au nevoie să identifice timpuriu amenințările și să le trateze eficient, iar dezvoltarea, testarea și utilizarea inovărilor propuse prin proiect vor fi soluții sustenabile în acest sens.

Obiective secundare:

● Identificarea unui sistem de monitorizare și alertă bazat pe un dispozitiv de tip „Smart” care să semnaleze timpuriu anomaliile funcționale ale unui stup de albine;
● Implementarea unui cadru de cercetare pe conceptul de „Living Lab” focalizat pe cooperarea dintre apicultori și cercetători pentru a dezvolta produsele inovative propuse în parteneriat;
● Identificarea de soluţii de tratament al coloniilor de albine care să utilizeze extracte vegetale cu valoare repelentă pentru varroa bazate pe compuși activi biologic;
● Stabilirea unui sistem de management integrat al patologiilor apicole la nivelul coloniilor, dar şi al stupinelor, bazat pe rețeaua sistemelor Stup Smart disponibile în cadrul parteneriatului

Rezultatele estimate ale proiectului sunt:

Un Grup Operațional (GO) și Living Lab (LL) care produc și diseminează inovație către apicultori, crescându-le eficiența: acesta nu este un proces pasiv și unidirecțional, ci unul proactiv și bilateral, conceptul de Living Lab asigurând un context în care apicultorii contribuie continuu la dezvoltarea produselor inovative.

Un concept de Stup Smart (SS) operațional în mediul de lucru, care va identifica comportamentul coloniilor de albine și va detecta anomaliile funcționale: dezvoltat prin intermediul Living Lab-ului, acesta va răspunde nevoilor curente ale apicultorilor în ceea ce privește avertizarea timpurie în cazul unor infestări/anomalii a stupilor.

Extracte vegetale din componente biologic active ale unor produse api/fito care vor stimula dezvoltarea populaţională a coloniilor de albine şi implicit producția de miere și vor combate eficient infecțiile și infestările masive din stupi: dezvoltate tot prin intermediul Living Lab-ului în parteneriat/ cu input din partea apicultorilor, acestea vor permite o mai bună gestionare a infecțiilor și invaziilor din stupi, odată ce sunt identificate prin intermediul Stupilor Smart, sau chiar evita, în cazul în care Rețeaua Senzorială Inteligentă semnalizează un risc ridicat de infestare, extractele fiind aplicate anticipat, proactiv.

O Rețea Senzorială Inteligentă (RSI), formată din totalitatea Stupilor Smart, care monitorizează bunăstarea coloniilor de albine pe un teritoriu extins, colectând și analizând continuu datele furnizate pentru a genera tipare spațiale și temporale ale patologiei albinelor. Astfel, se vor putea formula trenduri și predicții în ceea ce privește apariția acestor patologii, aspect relevant nu doar pentru că permite o abordare proactivă pentru evitarea lor, dar aduce valoare adăugată semnificativă fiecărui stup, deoarece permite generarea unor rezultate aplicabile și stupilor convenționali aflați în anumite zone.

De asemenea, valoarea adăugată a tuturor Stupilor Smart conectați, concretizată în Rețeaua Senzorială Inteligentă reprezintă un instrument cu un potențial impact la nivel regional, deoarece odată ce sistemul colectează suficiente date și le corelează spațial și temporal, acestea devin relevante pentru toți apicultorii, din perspectiva potențialului de prognozare a creșterilor în riscul de infestare. Concretizat într-un instrument care să se actualizeze continuu cu datele trimise de Stupii Smart, cu o interfață de utilizare prietenoasă, acest concept se poate dovedi extrem de relevant pentru apicultură în mod direct și pentru agricultură și biodiversitate indirect, datorită rolului pe care îl au polenizatorii în aceste domenii.

 

PARTENERII PROIECTULUI

ONG-uri
Asociația GAL Napoca Porolissum – lider de proiect 
Asociația GAL Lider Bistrița-Năsăud 
Asociația GAL Delta Dunării
Asociația GAL Razim 
Asociația Center for Health Research
 
Cercetare
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca
 
Fermieri
PFA Grama Mihai, PFA Țîrla Andrei, PFA Moldovan H. Valeria, PFA Moldovan Viorel API, PFA Toderean Cristian, PFA Toderean Vasile, PFA Prunean Georgiana Daria, PFA Federiga Florin, PFA Brândușan Nicolae, PFA Pleșca Nicolae Agro, PFA Pop Vasile,
PFA Neag Stelian Nicolae