Obiectivul principal al proiectului

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea perspectivelor și strategiei locale de a învăța din experiența altor regiuni și țări, de a stimula și sprijini inovarea și de a dobândi aptitudini și a obține mijloace pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate în agro-turism.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

a) Producție și consum durabil: încurajarea și promovarea manufacturii brânzeturilor tradiționale și non-industriale și publicitatea cooperativelor și asociațiilor care vor fi implicate în proiectul de cooperare;
b) Sănătate publică: încurajarea comunității să investească într-o nutriție mai sănătoasă care să genereze venituri decente pentru fermieri;
c) Inovare: sprijinirea cu soluții inovative și transferul de tehnologii noi către fermierii, asociațiile și cooperativele implicate în proiect pentru menținerea unui sector productiv la nivelul teritoriului GAL-urilor partenere care sunt brăzăriile locale și stânele;
d) Valorificarea produselor locale pe bază de brânză prin accesarea de piețe noi, prin acțiuni de publicitate și/sau branding, prin exemple de bune practici;
e) Promovarea potențialului ecoturistic local prin activități culturale (drumul brânzei)

Principalele activități ale proiectului

Activitatea 1 Managementul proiectului 

Subactivitatea 1.1. Participarea la patru întâlniri legate de acțiunea comună (fizic sau online)
Subactivitatea 1.2 Se vor realiza achizițiile necesare implementării proiectului, se vor face angajările, se vor depune rapoartele intermediare, se vor depune dosarele de plată, se va urmări graficul de realizare a proiectului, se va urmări planificarea financiară a proiectului, monitorizarea proiectului, se va păstra legătura cu partenerii și Autoritatea de Management.

Activitatea 2 Crearea unui album despre brânza balcanică

Subactivitatea 2.1. Realizarea unei analize de piață privind producerea brânzei: specificații privind producătorii locali, orientări pentru posibilele rute locale de brânzeturi, materiale de documentare locale, identificarea doritorilor care să devină ambasadorii brânzeturilor, crearea drumurilor brânzei în Balcani, desfășurarea cercetării producțiilor tradiționale de brânzeturi.
Subactivitatea 2.2. Animarea teritoriului pentru evaluarea actorilor locali care produc și/sau comercializează brânză și instruirea actorilor locali
Subactivitatea 2.3 Crearea unei strategii de marketing (orientări pentru brand, proiectarea campaniilor de promovare), crearea unui logo pentru brânza balcanică (conceptul și poveștile fiecărui actor local care vrea să participe; crearea identității vizuale; editarea și tipărirea versiunii bilingve RO/EN a albumului despre brânza balcanică), acțiuni de promovare și marketing ( campanii de promovare prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune), creare și găzduire portal web (mentenanță, actualizare și help-desk), crearea unei pagini social media
Subactivitatea 2.4 Participarea la festivalurile brânzei desfășurate de la GAL-urile partenere si/sau participarea la un eveniment internațional pe tema dezvoltării rurale în Europa.

Activitatea 3 Activități locale pentru promovarea actorilor locali implicați în producerea sau comercializarea brânzei

Subactivitatea 3.8 Acțiuni locale ale GAL-ului Napoca Porolissum: crearea drumului brânzei balcanice, crearea unui soft pentru mobil care să prezinte drumul brânzei în teritoriu, organizarea a două ateliere de lucru despre folosirea brânzeturilor locale cu profesioniștii și personalul din restaurante și producătorii.Rezultate planificate pentru Activitatea 1 Managementul proiectului
– Contracte individuale de muncă
– Dosare de achiziții
– Rapoarte intermediare, finale/proiect
– Dosare cereri de plată
– 4 întâlniri de lucru

Rezultate planificate pentru Activitatea 2 Crearea unui album despre brânza balcanică
– 1 analiză de piață/fiecare GAL partener din România: colectarea și analiza datelor privind producerea și comercializarea brânzei în teritoriului fiecărui GAL partener
– Cel puțin 3 întâlniri de animare/fiecare GAL partener din România
– 1 strategie de marketing/fiecare GAL partener din România
– 1 participare la un eveniment internațional pe tema dezvoltării rurale/fiecare GAL partener din România
– 4 participări la festivaluri ale brânzei organizate de GAL-urile partenere
– Tipărirea a 50 de albume

Rezultate planificate pentru Activitatea 3 Activități locale pentru promovarea actorilor locali implicați în producerea sau comercializarea brânzei
– 1 plan de acțiune
– 10 ateliere de lucru și vizite de studiu
– Organizarea a 4 festivaluri ale brânzei
– Un film
– Materiale tipărite și video
– Organizarea unei vizite de studiu cu tema brânza din Balcani în cadrul conferinței LINC
– Un soft pentru promovarea drumului brânzei.

Descrierea obiectivelor proiectului

Țările din Balcani au o istorie lungă în producția de brânză, producând unele dintre cele mai bune brânzeturi din lume, cu soiuri care au călătorit în toate zonele și produse autohtone variind de la o brânză moale simplă sau semi-tare la brânzeturi delicatese, unice, rare și delicioase. Mișcările popoarelor din Balcani și obiceiurile lor de nutriție au dus la crearea multor brânzeturi similare în diverse locuri. 

Toate țările din Balcani produc brânzeturi albe de tip feta și brânzeturi galbene de tip kaskaval / kasser, cu diferențe mai mici sau mai mari și denumiri diferite. Tradiția de lungă durată a brânzei în Balcani se reflectă adesea în existența micilor brânzării tradiționale și unități locale producătoare de brânzeturi. Produsele lactate fabricate de micii producători locali sunt mai diverse prin caracteristicile lor organoleptice decât cele produse la scară industrială. 

Diferența dintre producția tradițională locală și producția industrială sunt microorganismele, responsabile de fermentație, care dau acel gust special „balcanic”. În mod surprinzător, modernizarea și îmbunătățirea condițiilor de igienă a fabricilor de brânză reduce biodiversitatea microorganismelor, ducând în cele din urmă la brânzeturi standardizate la nivel internațional.  

În Balcani, unde există încă un procent ridicat de producție tradițională de brânză, prin acest proiect vom facilita întâlnirea fermierilor care produc brânză fără utilizarea culturilor comerciale și, astfel, în produsele lor există microorganisme autohtone fine, care creează diversitate și unicitatea teritoriului și care au un mod tradițional de producție. Noua tendință în nutriție este ca produsele lactate să fie caracterizate drept „alimente funcționale” deoarece acestea contribuie la o nutriție sănătoasă, iar modul tradițional de preparare a brânzeturilor pare să aibă un viitor prospectiv. 

Pe de altă parte, obișnuitele zone de producție provinciale și montane oferă șansa produselor turistice alternative: descoperiți brânzeturi locale, vizitați lactate și producători locali, combinați produse precum brânză și vin, rețete locale și gastronomie, vizitați evenimente și festivaluri. Începând cu brânzeturile unice, rare sau dificil de descoperit, alături de captivantele lor „Povești cu brânză”, proiectul TNC va crea și promova mitul „brânzeturilor balcanice” și va susține definiția modernă a „rutelor balcanice cu brânzeturi”, pornind de la primul documentar care vorbește despre întâlnirea lui Odiseu cu Cypops Polyphemus, probabil primul documentar producător de brânză albă, potrivit lui Homer!

Acțiunile proiectului

Acțiunea 1

Minim opt campanii de promovare prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune. Fiecare GAL partener din România va desfășura minim două campanii de promovare prin social media /alte rețele de publicitate/ radio/ televiziune prin publicarea de articole/povestiri din domeniul brânzeturilor, de imagini/videoclipuri relevante, citate sau studii care să aibă legătură cu brânza din Balcani.

Acțiunea 2

Dezvoltarea unui web-site comun care vizează difuzarea rezultatelor obținute (ateliere de lucru, vizite de lucru, hărți locale, oferte turistice, videoclipuri, etc.)

Acțiunea 3

Participarea la un eveniment internațional în domeniu dezvoltării rurale organizat în Europa, oportunitate de a promova proiectul și obiectivele lui, care poate să ducă mai departe brand-ul creat. Participarea angajaților/membrilor GAL, împreună cu actori locali care activează în sectorul brânzeturilor, reprezentanților mass-media și a reprezentanților MADR/AFIR reprezintă o oportunitate specifică de identificare a potențialului brânzei din Balcani manufacturată.

Acțiunea 4

Instruirea și informarea antreprenorilor locali în cadrul a două ateliere de lucru despre folosirea brânzeturilor locale cu profesioniștii și personalul din restaurante și producătorii.

Acțiunea 5

Realizarea a patru vizite de lucru în Grecia, România și Bulgaria care vizează schimbul de bune practici în domeniul brânzeturilor. În cadrul fiecărei vizite de lucru vor participa maxim 6 persoane: angajați GAL și/sau actori locali și/sau actori locali și/sau reprezentanți MADR/AFIR și/sau reprezentanți mass-media.

Acțiunea 6

Publicarea unui album despre brânzeturile din Balcani și potențialul lor.

Organizare sesiune de instruire și Workshop gastronomic (19-20 octombrie)

Participare la evenimentul LINC în Jeseníky, Cehia (21-24 iunie 2022)

Partenerii proiectului

România

Bulgaria

Republica Moldova

Grecia

GAL Napoca Porolissum 

GAL Lider Bistrița Năsăud 

GAL Tecuci

GAL Micro-Regiunea Văilor Crișului Alb și Negru 

GAL Rakovski

GAL Balchik-General Toshevo

GAL Troyan-Apriltsi

GAL Slivnitsa-Dragoman

GAL Serpentina Nistrului

GAL Bugeac Kilim

GAL Movila Măgura

Achaia Development Agency S.A.

Regional Development Company of Parnonas

Development Agency of Olympia S.A.

Proiect implementat prin sM 19.3 – Cooperare a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Contract de finanțare: C1930B060T01961300009/09.10.2020

Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)