Titlul proiectului: Promovarea produselor pomicole prin lanțuri scurte de aprovizionare

Contract de finanțare: C164A000E012161300019/27.02.2023

Obiectivul general

Promovarea cooperării între actorii locali din sectorul agro-alimentar pentru crearea/dezvoltarea piețelor locale exclusiv prin lanțuri scurte de aprovizionare a fructelor la nivelul județului Cluj într-o perioadă de 21 luni.

sM 16.4 – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol şi pomicol

Proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Crearea de capacitate în cadrul parteneriatului într-o perioadă de 21 de luni pentru comercializarea fructelor.
 2. Stabilirea unei piețe locale exclusiv prin crearea de lanțuri scurte de aprovizionare. 
 3. Creșterea consumului de fructe de la micii producători locali din județul Cluj.

Despre fermierii și partenerii noștri producători

Partenerii producători din cadrul acestui proiect sunt:

 • Bota Jean Mihai PFA – producător de alune
 • Kovacs Istvan Levente – producător de mere, prune
 • Neag N Lucreția PFA – producător de mere, prune, pere
Ce implică produsul ecologic (bio) alimentar
 
Produsul ecologic (bio) alimentar este în primul rând obținut din materie primă (ingrediente) provenite din agricultura ecologică. Acest tip de agricultură trebuie să respecte următoarele principii și reguli:
 • eliminarea oricărei tehnologii poluante într-o zonă nepoluată
 • utilizarea de soiuri și specii cu rezistență sporită la condițiile de mediu
 • ameliorarea și menținerea fertilității naturale a solului
 • utilizarea de fertilizatori și amelioratori ai solului, pesticidelor, materiilor prime pentru prepararea furajelor, ingredientelor pentru prepararea alimentelor în conformitate cu lista produselor permise în agricultura ecologică
 • absența organismelor modificate generic (GMO) și a iradierii plantelor
 • absența aditivilor chimici de sinteză: conservanți, coloranți, arome, emulgatori, acidifianți, întăritori de gust, agenți de îngroșare etc. 

Producția agroalimentară ecologică are drept scop realizarea unor sisteme agricole durabile, diversificate, echilibrate și asigurarea protejării resurselor naturale, a biodiverstității și a sănătății consumatorilor. Impactul procesului de producție ecologică asupra mediului este minimă

Despre valorificarea lanțurilor scurte

Lanțurile scurte de aprovizionare reprezintă o abordare inovatoare împotriva curentului globalizării sistemelor alimentare. Regulamentul (UE) definește lanțurile scurte astfel: lanț de aprovizionare care implică un număr limitat de operatori economici angajați în activități de cooperare și de dezvoltare economică locală, precum și relații geografice și sociale strânse între producători, procesatori și consumator. Ele pot constitui un pilon esențial al politicii care urmărește realizarea unor sisteme de alimentație durabile și a obiectivelor de dezvoltare durabilă în următorii 10 ani. 

Alimentația echilibrată, sănătoasă și dezvoltarea durabilă

De la sfârșitul anilor 1990, distribuția alimentară a suferit schimbări majore. O educație mai bună în domeniul alimentației și unele crize sanitare succesive legate de practicile agricole și agroindustriale defectuoase au condus la apariția, în cazul unui număr tot mai mare de consumatori, a unor criterii de calitate care țin seama și de sănătate și de dezvoltarea durabilă. Dereglementarea piețelor agricole, volatilitatea ridicată a prețurilor, adesea mai mici decât costurile de producție și veniturile agricole scăzute în fața preocupării tot mai mari a consumatorilor pentru o alimentație sănătoase și de calitate îi determină pe unii fermieri să-și schimbe metodele de producție și comercializare.

Își fac apariția fenomene de diversificare la nivelul întregului lanț, de la producție la consum. Apar noi producții agricole, producătorii sunt nevoiți să ia inițiativa de a căuta noi piețe sau de a inventa noi metode de vânzare în lanțurile scurte, astfel încât investițiile umane și economice în diversificare să fie rentabile, iar practicile evoluează către un nivel sporit de durabilitate, impulsionate de apropierea dintre producători și consumatori. 

Ce ne propunem prin acest proiect 

Prin intermediul acestui proiect ne propunem să valorificăm oportunitatea dezvoltării lanțului scurt de aprovizionare a produselor pomicole prin intermediul finanțării FEADR disponibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 16 Cooperare, sM 16.4a Sprijin acordat pentru cooperarea orizontală între actorii din lanțul de aprovizionare.