Obiective

Obiectiv general:

Creşterea valorii adăugate a produselor agricole montane locale din Vestul judeţului Cluj, respectiv din comuna Râşca. Astfel, va fi creat un parteneriat complex, format din următoarele entităţi:

  • Asociația GAL Napoca Porolissum
  • Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca;
  • Matiş Angela Cornelia PFA, producător din localitatea Râşca
  • Petre Avram PFA, producător din localitatea Râşca
  • Mariş P. Petru PFA, producător din localitatea Dealu Mare, comuna Râşca
  • Abrudan A. Călin PF A, proprietarul pensiunii “Casa Râşca Păstrăv” 

Obiective specifice:

Crearea de capacitate în cadrul parteneriatului pentru promovarea produselor montane din Vestul judeţului Cluj.

Vor fi asigurate resursele necesare (umane, financiare, materiale) pentru ca partenerii producători sa-şi poată plasa spre comercializare propriile produse, fără a recurge la intermediere. Astfel vor fi angajate persoane care să coordoneze activităţile implicate de implementarea proiectului dar şi care să gestioneze parteneriatul. De asemenea partenerilor producători li se va pune la dispoziţie, pe perioada implementării proiectului, un spaţiu de comercializare, amplasat în oraşul Cluj-Napoca. Astfel, aceştia vor putea să-şi plaseze direct produsele, adresându-se totodată unei palete de clienţi vaste, cu posibilităţi ridicate de cumpărare. Întrucât distanţa cea mai scurtă dintre Râşca şi Cluj-Napoca este de 48, 7 km, produsele vor fi comercializate prin respectarea principiului pieţei locale. De asemenea, activităţile de marketing şi promovare vor ajuta la creşterea vizibilităţii producătorilor şi a produselor montane oferite de către aceştia şi vor
genera totodată beneficii conexe.

Stabilirea unei pieţe locale exclusiv prin crearea de lanţuri scurte de aprovizionare între ariile montane din judeţul Cluj şi municipiile aflate la mai puţin de 75km de acestea.

Lanţul scurt va presupune plasarea şi comercializarea directă a produselor producătorilor din comuna Râşca, considerată zonă montană din judeţul Cluj, în cadrul unui spaţiu comercial aflat în aria de acoperire a pieţei locală, respectiv la o distanţă de maximum 75 de km faţă de exploataţiile producătoare. În acest sens va fi închiriat un spaţiu în Cluj-Napoca, cea mai scurtă distanţă dintre Râşca şi Cluj-Napoca fiind de 48, 9 km, fiind astfel respectat principiul pieţei locale.

Produse oferite consumatorilor țintă

Produsele oferite consumatorilor ţintă sunt produse agricole montane. În această categorie intră produsele incluse în anexa 1 a Tratatului de Funcţionare a Uniunii Europene (cu excepţia celor pomicole) şi derivate din acestea, care au fost produse în localități declarate ca zone montane defavorizate, conform clasificării efectuate de MADR.

Membrii parteneriatului, respectiv Matiș Angela, Mariș Petru și Petre Avram, toți din Comuna Râșca, oferă produse precum: cartofi (capitalizând brandul local  al cartofilor de Râşca), legume, lactate, brânzeturi, ouă (atât normale, cât şi certificate ca produse ecologice), lapte neprocesat (atât normal, cât şi certificat ca produs ecologic). 

De asemenea, pentru a asigura calitatea produselor comercializate şi promovate în cadrul parteneriatului, acesta va elabora un set de criterii pe care produsele trebuie să le îndeplinească pentru a fi admise la evenimentele cu vânzare organizate în cadrul proiectului. Prin activităţile proiectului dorim să arătăm că se pot obţine aproape toate alimentele de care au nevoie în gospodărie direct de la surse locale, provenite dintr-o zonă cu un grad scăzut de poluare şi că mai mult, prin achiziţionarea acestora contribuie la susţinerea economiei locale, la promovarea unor producători de alimente sănătoase. Organizarea producătorilor astfel încât clienţii să poată achiziţiona regulat şi conform nevoilor lor produsele va solidifica piaţa locală, iar campania de promovare va asigura faptul că potenţialii clienţi vor fi informaţi cu privire la accesibilitatea produselor.
 

Evenimente

Evenimentele ce urmează a fi realizate vor fi următoarele:

  • Târgul produselor montane: organizat la Cluj-Napoca. Acest eveniment va presupune realizarea unui eveniment complex, care va permite producătorilor şă-şi promoveze produsele proprii dar şi să le ofere spre comercializare. 
  • Târgul produselor montane: organizat la Mărișel. Acest eveniment va presupune realizarea unui eveniment complex, care va permite producătorilor să-și promoveze produsele proprii dar și să le ofere spre comercializare.
  • Eveniment 30 de organizat persoane. la pensiunea „Colţ de rai” Beliş, care va presupune participarea  a doi experti/lectori formatori, gastronom/expert comunicare/expert sănătate publică/ agronom/ expert alimentatie / expert tehnologia alimentelor etc. 
Parteneri:
 
Asociația GAL Napoca Porolissum
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca;
Matiş Angela Cornelia PFA, producător din localitatea Râşca
Petre Avram PFA, producător din localitatea Râşca
Mariş P. Petru PFA, producător din localitatea Dealu Mare, comuna Râşca
Abrudan A. Călin PF A, proprietarul pensiunii “Casa Râşca Păstrăv”