Obiectivele principale ale proiectului

  • Implementarea conceptului de turism vinicol în teritoriile partenerilo
  • Identificarea ofertelor de turism vinicol în teritoriile partenerilor cu accent pe storytelling, istorie, tradiții;
  • Dezvoltarea unor instrumente comune pentru promovarea potențialului turismului vinicol al teritoriilor partenerilor.
  • Încurajarea transferului tehnologic și al inovării între producători.

Activitățile proiectului

Activitatea 1. Întâlniri de lucru transnaționale

Întâlniri de lucru între partenerii de proiect pentru planificarea, organizarea, monitorizarea și evaluarea activităților comune. Pe perioada de implementare a proiectului vor fi organizate 6 întâlniri de lucru între partenerii de proiect pentru planificarea, organizarea, monitorizarea și evaluarea activităților comune. Următoarele 4 întâlniri de lucru vor fi organizate în același timp cu festivalurile locale, în teritoriile celorlalți parteneri. Durata unei întâlniri de lucru va fi de 1 zi, iar numărul de participanți din partea fiecărui GAL partener va fi de 2 persoane. 

Activitatea 2. Elaborarea unei strategii de marketing și crearea unei identități a proiectului

Va fi elaborată o strategie de marketing pentru promovarea vinurilor locale la nivelul comunităților locale și a consumatorilor în general. La baza strategiei se va afla o analiză/studiu de piață/cercetare realizată de către fiecare partener în teritoriul acoperit de SDL prin care vor fi colectate informații despre vinurile locale și podgorii/plantații. Vor fi descrise vinurile, solul, clima, tradiția locală în ceea ce privește producția de vin, tehnicile de producție. Vor fi inventariați producătorii de vinuri, oportunitățile de a vizita producătorii și de a observa procesul de producție, dar și locurile care oferă vinuri locale: magazine, baruri, restaurante, etc. Analiza/studiul de piață/cercetarea va avea în vedere culegerea de povești locale, glume, fapte interesante, informații și documentații istorice, eseuri despre vinuri care vor fi folosite în elaborarea unei cărți. Vor fi cercetate aspectele pozitive ale vinurilor locale asupra economiei, sănătății, socializări locale și promovării teritoriului.
Strategia de marketing va cuprinde o schemă logistică pentru distribuirea vinului necesară realizării unui website al proiectului și a unei aplicației smartphone. 

Activitatea 2.2 Elaborarea logo-ului și identității proiectului 

Va fi elaborat un logo al proiectului și va fi creată o identitate vizuală a acestuia pentru a fi folosite pe perioada de implementare a proiectului pe internet, social media și campanii de promovare. Va realizat un cod QR care va putea fi accesat rapid cu ajutorul camerei smartphone-ului de către persoanele interesate.

Activitatea 3. Elaborarea unei cărți despre vinurile locale

Va fi elaborată și tipărită o carte despre vinurile produse în teritoriile tuturor partenerilor proiectului care va conține date despre vinurile locale din aria de acțiune a GAL-urilor implicate în proiect, date despre producerea acestora, povești, istorie, tradiții, etc. Informațiile necesare elaborării textului vor fi obținute din analiza de piață realizată la nivelul fiecărui partener și vor fi puse la puse la dispoziția GAL-ului responsabil de designul final al cărții. Numărul de exemplare tipărite va fi decis la nivelul fiecărui partener.
Textul cărții va fi în română, bulgară și engleză.

Activitatea 4. Elaborarea unei cărți despre vinurile locale

Elaborarea unei oferte turistice care va combina vizite în podgorii/plantații, degustări de vinuri, participări la festivaluri, posibilități de cazare. În perioada de implementare a proiectului, în baza analizei de piață, va fi elaborată o hartă a vinului care va include teritoriile tuturor partenerilor implicați. Va fi pregătită o ofertă turistică coerentă bazată pe specificul teritoriului fiecărui partener, atractivitatea acestuia, patrimoniul istoric și cultural, atracțiile turistice locale, natură, etc. Oferta turistică va cuprinde prețuri speciale pentru vizitarea cramelor/locurilor de producție a vinurilor incluse în proiect, combinate cu degustări gastronomice și de vinuri, cazare, vizitarea atracțiilor turistice din zonă, participarea la evenimente locale, etc. Vor fi organizate workshopuri locale (de somelier/marketing și comunicare/transfer tehnologic,etc.) pentru a pregăti producătorii locali să fie capabili de a coordona și implementa conceptul de turism vinicol.

Activitatea 5. Elaborarea unor produse TIC în proiect

Va fi elaborat un website al proiectului în limbile partenerilor de proiect (bulgară, română), dar și în limbi de circulație internațională (engleză, germană,rusă). Fiecare partener va pune la dispoziția partenerului responsabil cu finalizarea website-ului informațiile necesare pentru promovarea propriului teritoriu, informații obținute în urma analizei/studiului de piață.
Website-ul proiectului va cuprinde o secțiune de cumpărături de vinuri, dar și o secțiune de rezervare a ofertelor turistice create prin proiect- rezervare vizite crame și cazare.
Partenerii vor avea responsabilitatea de a nu crea un avantaj economic unui producător/unor producători din teritoriile vizate de proiect și nu va crea o concurență neloială.

Activitatea 5.2 Elaborarea unei aplicații smartphone

Va fi realizată o aplicație smartphone în cadrul căreia vor fi integrate informații despre podgorii/ culturi, vinuri magazin online, cazare, etc. Va realizat un cod QR care va putea fi accesat rapid cu ajutorul camerei smartphone-ului de către persoanele interesate.

 
Activitatea 6. Acțiuni de promovare și produse turistice
 
Pentru asigurarea promovării și sensibilizării consumatorilor 4 parteneri vor organiza câte un festival al vinului în propriul teritoriu, cu participarea celorlalți parteneri, cu o durată de până la 3 zile. În cadrul acestor evenimente comune fiecare partener va avea posibilitatea de a-și promova teritoriul, produsele și oferta de turism vinicol. Participarea la festivaluri va fi combinată cu vizite de studiu în teritoriul GAL-ului organizator, întâlniri de lucru, etc.
În cadrul proiectului va fi înființat un magazin de vinuri locale (un colț într-un magazin existent) unde vor fi comercializate vinuri din teritoriul partenerilor, dar și prezentată oferta turistică realizată prin proiect. Vor fi realizate și tipărite materiale de promovare: broșuri, postere, brățări personalizate, etc. Va fi realizat un scurt film pentru promovarea vinurilor, podgoriilor, tradițiilor, etc din teritoriul partenerilor
 

Descrierea obiectivelor proiectului

Proiectul vizează valorificarea produselor locale prin accesarea de piețe noi, respectiv prin crearea unei hărți a rutei vinului care reunește producători din teritoriile tuturor partenerilor. Produsele tuturor partenerilor vor fi accesibile atât pe website-ul proiectului, pe aplicația smartphone cât și în magazinele din teritoriile partenerilor (colț dintr-un magazin existent)-Activitatea 4, Activitatea 5, Activitatea 6.
Vor fi realizate acțiuni de promovare și publicitate prin crearea unei cărți comune de prezentare, website, aplicație smartphone, organizarea unor evenimente comune (festival al vinului)- Activitatea 4, Activitatea 5 și Activitatea 6.

Promovarea lanțurilor scurte de producție și desfacere, atât în domeniul agricol cât și neagricol va fi realizată prin conceperea unor pachete turistice care să combine vizitele în podgorii/plantații de fructe pretabile obținerii vinurilor cu vizitarea obiectivelor turistice locale, servicii de cazare, servicii de masă oferite de prestatorii locali care utilizează produse locale. În cadrul Activității 4 vor fi puși în legătură fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural și va fi încurajată cooperarea între aceștia prin dezvoltarea pachetelor turistice.
Proiectul va încuraja schimbul de bune practici prin organizarea unor evenimente comune de promovare și vizite în teritoriul partenerilor- Activitatea 1 și Activitatea 6.

Acțiunile proiectului

Acțiunea 1. Realizarea unui website al proiectului

Va fi elaborat un website al proiectului în limbile partenerilor de proiect (bulgară, română), dar și în limbi de circulație internațională (engleză, germană,rusă). Fiecare partener va contribui la realizarea website-ului cu informațiile necesare pentru promovarea propriului teritoriu, informații obținute în urma analizei/studiului de piață. Website-ul proiectului va cuprinde o secțiune de cumpărături de vinuri, dar și o secțiune de rezervare a ofertelor turistice create prin proiect- rezervare vizite crame și cazare. Partenerii vor avea responsabilitatea de a nu crea un avantaj economic unui producător/unor producători din teritoriile vizate de proiect și nu va crea o concurență neloială.

Acțiunea 2. Realizarea unei aplicații smartphone

Va fi realizată o aplicație smartphone în cadrul căreia vor fi integrate informații despre podgorii/ culturi, vinuri magazin online, cazare, etc. Va realizat un cod QR care va putea fi accesat rapid cu ajutorul camerei smartphone-ului de către persoanele interesate.

Acțiunea 3. Realizarea unei cărți despre vinurile locale

Va fi elaborată și tipărită o carte despre vinurile produse în teritoriile tuturor partenerilor proiectului care va conține date despre vinurile locale din aria de acțiune a GAL-urilor implicate în proiect, date despre producerea acestora, povești, istorie, tradiții, etc. Informațiile necesare elaborării textului vor fi obținute din analiza de piață realizată la nivelul fiecărui partener și vor fi puse la puse la dispoziția GAL-ului responsabil de designul final al cărții. Numărul de exemplare tipărite va fi decis la nivelul fiecărui partener.
Textul cărții va fi în română, bulgară și engleză, iar diseminarea acesteia se va realiza prin participare la diferite evenimente în domeniul dezvoltării rurale, la târguri și expoziții cu profil de turism. fi realizată o aplicație smartphone în cadrul căreia vor fi integrate informații despre podgorii/ culturi, vinuri magazin online, cazare, etc. Va realizat un cod QR care va putea fi accesat rapid cu ajutorul camerei smartphone-ului de către persoanele interesate.

Acțiunea 4. Realizarea și distribuirea de materiale informative: broșuri, postere, flyere etc.

În cadrul festivalurilor vor fi realizate și tipărite materiale de promovare : broșuri, postere, brățări personalizate, etc. Acestea vor fi distribuite în timpul evenimentului tuturor participanților.

Acțiunea 5. Promovarea pe website-urile și paginile de socializare proprii ale partenerilor

Fiecare partener va avea responsabilitatea promovării proiectului și a activităților comune pe propriile website-uri și pe propriile pagini de pe rețelele de socializare. Vor fi diseminate totodată informații cu privire la conceptul de turism vinicol, ofertele de turism vinicol identificate în propriile teritorii, rezultatele cercetării/analizei de piață, etc. Vor fi postate cel puțin 30 de articole/postări pe rețelele de socializare ale partenerilor.

Acțiunea 6. Organizarea unor festivaluri de promovare

Pentru asigurarea promovării și sensibilizării consumatorilor 4 parteneri vor organiza câte un festival al vinului în propriul teritoriu, cu participarea celorlalți parteneri, cu o durată de până la 3 zile. În cadrul acestor evenimente comune fiecare partener va avea posibilitatea de a-și promova teritoriul, produsele și oferta de turism vinicol. Participarea la evenimente este gratuită și deschisă tuturor persoanelor interesate.

Acțiunea 7. Scurt film de promovare despre vinuri, podgorii, tradiții etc.

Va fi realizat un scurt film pentru promovarea vinurilor, podgoriilor, tradițiilor, etc din teritoriul partenerilor. Fiecare partener va contribui cu conținut la realizarea filmului de promovare. Diseminarea filmului se va realiza pe rețelele de socializare și website-urile proprii ale partenerilor, pe website-ul proiectului, dar și la evenimente în domeniul dezvoltării rurale, târguri și expoziții la care partenerii vor beneficia, inclusiv după finalizarea proiectului.

Partenerii proiectului:

🇧🇬 GAL Troyan, Apriltsi, Ugurchin

🇧🇬 GAL Devnya – Aksakovo

🇧🇬 GAL Perushtitsa – Rodopi

🇷🇴 GAL Napoca Porolissum

🇷🇴 GAL Tecuci

🇷🇴 GAL Podgoria Panciu

🇷🇴 GAL Colinele Recaș

Partenerii proiectului

România

Bulgaria

GAL Napoca Porolissum 

GAL Tecuci

GAL Podgoria Panciu

GAL Colinele Recaș

GAL Troyan, Apriltsi, Ugarchin

GAL Devnya – Aksakovo

GAL Perushtitsa – Rodopi

Proiect implementat prin sM 19.3 – Cooperare a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Contract de finanțare: C1930B060T01161300012/30.12.2021

Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)