Înscrieri ateliere de creație!

Dăm startul înscrierii la Atelierele de creație organizate în cadrul proiectului Școala- Tabloul copiilor!
În perioada iulie-august 2023 vom organiza ateliere de istoria artei, dezbateri, ne vom juca creativ cu diferite materiale și vom picta împreună școala. Activitățile se vor desfășura în școlile din Mărișel, Măguri-Răcătău și Călățele și se adresează copiilor care au domiciliul în aceste comunități.

Programul acestora va fi anunțat după finalizarea perioadei de înscriere. 

Știm că sunteți în vacanță, dar mai știm și că vă va fi tare dor de colegi, așa că vă invităm să vă înscrieți, cu acordul părinților, până în data de 30.06.2023 pe link-ul de mai jos. 

Locurile sunt limitate!

Atelierele sunt gratuite și sunt co-finanțate de AFCN, Aria tematică Intervenție Culturală.

Sumarul proiectului cultural

Proiectul Școala – tabloul copiilor vizează realizarea a trei intervenții culturale asupra școlilor din satele Dealul Negru, Mărișel și Măguri-Răcătău din județul Cluj realizate de către un artist profesionist împreună cu elevii din comunitatea locală. Treizeci de elevi din fiecare sat vor participa la un atelier de istoria artei și un atelier de tehnici de pictură murală, urmând ca mai apoi să proiecteze și să execute împreună cu artistul picturi pe pereții școlii din care provin. Prin impulsionarea elevilor spre a-și personaliza spațiul de învățare și a-l utiliza ca spațiu de manifestare al creativității și identității se dorește sensibilizarea comunităților rurale cu privire la importanța activării și emancipării culturale ca factor de dezvoltare. Produsele artistice vor fi diseminate de către comunitatea locală prin organizarea unei expoziții în cadrul fiecărei școli, iar către comunitatea teritorială a GAL-ului prin acțiuni de promovare online realizate de către videograf.

Scopul proiectului

Se estimează că scopul proiectului de a realiza trei intervenții culturale în școlile menționate va putea fi atins în cele șapte luni alocate pentru implementarea proiectului prin următoarele măsuri:

a) Asigurarea unui dialog continuu între artist și comunitatea școlară în vederea dezvoltării conceptului/temelor pentru intervențiile artistice asupra școlii. 
b) Însușirea de către elevi a unor noțiuni de bază privind artele vizuale prin ateliere de istorie a artei și tehnici de pictură, proiectare și execuție de lucrări murale de către artist și elevi asupra școlii.
c) Realizarea unei expoziții în fiecare școală pentru prezentarea rezultatelor către comunitatea locală și diseminarea rezultatelor către toate comunitățile rurale din teritoriul GAL-ului.

Obiectivele generale și specifice ale proiectului

Obiective generale:

 • Sensibilizarea comunităților rurale din teritoriul GAL-ului cu privire la importanța activării și emancipării culturale ca factor de dezvoltare teritorială
 • Lărgirea spațiilor culturale la nivel rural prin utilizarea resurselor disponibile
 • Generarea apetitului local pentru creativitate, cultură și educație

Obiective specifice:

 • Realizarea a 3 produse culturale specifice artei contemporane în satele Dealul Negru, Mărișel și Măguri Răcătău din județul Cluj de către un artist profesionist din sfera artelor vizuale în colaborare cu 90 de elevi
 • Dezvoltarea creativității, a imaginației și a gândirii critice a 90 de elevi din zonele rurale izolate de către un artist provenind din zona urbană
 • Crearea a 3 spații culturale alternative prin transformarea unităților de învățământ în spații expoziționale și de promovare a artei comunitare

Justificarea proiectului cultural

În spațiul european în care de mai bine de 10 ani se investește în dezvoltarea zonelor non-urbane și rurale din punct de vedere cultural, unde se observă existența multor centre culturale destinate zonelor puțin deservite, în România, această abordare se află încă într-un stadiu foarte incipient, incoerent și ambiguu, remarcându-se prea puține inițiative venite dinspre mediul urban de a contribui la regenerarea mediului rural din această perspectivă. Prin proiectul nostru se dorește problematizarea, dar și soluționarea prin intermediul limbajului artistic creativ a anumitor nevoi specifice ale comunității locale, precum nevoia de exprimare și ieșire din izolare, de îmbunătățire a creativității a anumitor nevoi specifice ale comunității locale, precum nevoia de exprimare și ieșire din izolare, de îmbunătățire a creativității și de conservare a valorilor locale.

Grupuri țintă și beneficiari

Grupurile țintă ale proiectului cultural: Copii ai școlilor locale din Dealul Negru (Călățele), Mărișel și Măguri Răcătău, care sunt expuși rar experiențelor culturale și activităților artistice. Dată fiind situația economică precară și izolarea socială în care trăiesc, nivelul de educație al acestora este de asemenea limitat. Activitățile culturale lipsesc din programa școlară, iar tehnicile de învățare, chiar și în programele de “Școala altfel”, se reduc la cele clasice. Însă, cu toate acestea, copiii prezintă un potențial pentru societate prin vârsta pe care o au și prin capacitatea de a acumula cunoștințe noi. Pentru aceștia, proiectul creează o oportunitate nouă de a-și lărgi orizonturile, de a dobândi mai multă încredere de sine, de a-și dezvolta capacitatea de a inova prin ateliere creative susținute de artiști în care își vor exersa în primul rând imaginația și creativitatea. 

Beneficiarii direcți: 90 de copii din cele trei comunități școlare care vor fi selectați să participe la toate activitățile prevăzute ale proiectului (ateliere: tehnici de pictură murală, istoria artei, discuții pentru dezvoltarea conceptului artistic, executarea lucrărilor artistice pe pereții școlii, expoziție)

Beneficiarii indirecți:

 • ceilalți copii din școală care se vor bucura indirect de schimbarea estetică a pereților și expunerea constantă la opere de artă
 • cei doi profesioniști implicați: artistul vizual și trainerul atelierului de istorie a artei
 • cadrele didactice care vor asista la ateliere și își vor îmbunătăți unele tehnici de predare
 • trei școli care vor deveni spații expoziționale
 • 49 membri ai Asociației GAL Napoca Porolissum care vor dobândi vizibilitate
 • populația din cele 14 UAT-uri acoperite de GAL: 44.381 de persoane care vor fi sensibilizate cu privire la importanța activării și a emancipării culturale
 • publicul campaniei online: 1000 de persoane

Activitățile proiectului

 1. Realizarea managementului proiectului
 2. Promovarea proiectului
 3. Realizarea atelierelor cu copiii
 4. Implementarea proiectelor artistice în cele trei școli
 5. Diseminarea rezultatelor

Impactul proiectului

Efecte pe termen scurt: transformarea estetică a celor trei școli, personalizarea spațiului de învățare al celor 90 de copii implicați, dezvoltarea abilităților de pictură a celor 90 de elevi participanți la ateliere, dezvoltarea spiritului critic, a capacității de analiză și a atenției pentru detalii a acestora, realizarea a trei opere de artă în cadrul școlilor de către un artist profesionist.

Efecte pe termen mediu: creșterea numărului de produse culturale aparținând artelor vizuale în cele trei comune alese pentru implementarea proiectului, promovarea artei contemporane, activarea copiilor din sate, susținerea pieței culturale afectate puternic de pandemia COVID-19, susținerea procesului educațional prin dezvoltarea de activități creative și de educație alternativă. 

Efecte pe termen lung: sensibilizarea comunităților rurale de pe teritoriul GAL cu privire la importanța activării și emancipării culturale ca factor de dezvoltare teritorială, promovarea pragmatică a artelor vizuale prin transformarea estetică a unor clătiri de unitate publice, reactivarea potențialului cultural în rândul comunităților rurale și încurajarea formelor de expresie, creșterea cererii de produse culturale și diversificarea consumului în zonele rurale, diversificarea experiențelor culturale.