Titlul proiectului: Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală.

Obiective specifice

– animarea teritoriului în vederea identificării nevoilor locuitorilor, ale actorilor economici și ale administrației publice.
– consultarea publică a locuitorilor și a stakeholderilor din teritoriul GAL Napoca Porolissum.
– identificarea punctelor tari și slabe din teritoriul acoperit de GAL Napoca Porolissum prin implementarea unui mecanism
de implicare activă a populației în dezvoltarea teritoriului pentru a profita de oportunitățile noului cadru financiar.
– stabilirea, împreună cu partenerii, a celor mai importante domenii și principalelor activități de finanțare.

Activități

Activitatea 1 – Acțiuni de animare

Activitatea 1.0 – Management de proiect
Activitatea 1.1 – Activități de animare – se va organiza o activitate de animare în fiecare UAT din teritoriul GAL Napoca Porolissum (14 întâlniri de animare).
Activitatea 1.2 – Activitate de informare la nivelul parteneriatului – se vor realiza 3 întâlniri cu partenerii în cadrul teritoriului.

Activitatea 2 – Elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2023-2027

Activitatea 2.0 – Management de proiect
Activitatea 2.1 -Activitatea de cercetare în teren va implica: colectarea de date și analiza contextului local, realizarea diagnozei SWOT, identificarea nevoilor și a oportunităților, stabilirea obiectivelor și a măsurilor de intervenție în urma consultării cu diversele părți interesate.
Activitatea 2.2 – Activitatea de elaborare a strategiei de dezvoltare locală

Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next