Proiectul enportbeta

Obiectivul principal al proiectului EnportBeta este dezvoltarea turismului sustenabil în zonele rurale. Proiectul de cooperare va promova conceptul de ”slow travel”, în zonele rurale deservite de GAL-urile partenere. Aceste arii rurale sunt, conform statisticilor din domeniul turismului, în topul destinațiilor din U.E, în ceea ce privește resursele și patrimonial turistic. Proiectul își propune să exploateze potențialul turistic al zonelor din teritoriile GAL printr-o abordare strategică specifică.

Experiența Celor Patru Sezoane – Turism Gastronomic în Zonele Rurale (food derby)

Obiectivul general al proiectului constă în promovarea patrimoniului gastronomic și stimularea turismului gastronomic în context local și în context internațional, dar și în identificarea de rețete tradiționale și tehnici gastronomice. Ne propunem să realizăm un transfer de know-how cu privire la organizarea de evenimente cu profil gastronomic și modalități de stimulare a turismului gastronomic.

Ce ÎNSEAMNĂ lEADER-sm19.3?

Scopul acestei submăsuri este finanțarea proiectelor de cooperare transnațională (dintre România și alte state europene) și de cooperare interteritorială (în cadrul teritoriului României) între GAL-uri din România și parteneriatele de tip DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) sau alte parteneriate, ca de exemplu un grup de parteneri publici și privați locali pe un teritoriu rural/urban, care implementează o strategie de dezvoltare locală. Sprijinul din cadrul acestei submăsuri este oferit pentru: - Componenta A – Asistență tehnică pregătitoare, pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor selectate; - Componenta B – Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate. Beneficiarii submăsurii 19.3 sunt Grupurile de Acțiune Locală autorizate de AM PNDR pentru perioada de programare 2014-2020. Sprijinul nerambursabil va fi de maximum 200.000 de euro/ GAL, cumulat pentru proiectele de asistență tehnică pregătitoare și proiectele de cooperare. Valoarea maximă a sprijinul nerambursabil pentru componenta A va fi după cum urmează: - 5.000 euro pentru intenția de a desfășura proiecte de cooperare transnațională; - 2.000 euro pentru intenția de a desfășura proiecte de cooperare interteritorială. Intensitatea sprijinului pentru proiectele de cooperare este de până la 100%.