Context și obiectiv principal

Proiectul are ca scop identificarea instrumentelor și metodelor care să permită diagnosticarea activă a teritoriilor, care să ducă la evoluția celor mai strategice competențe ale factorilor de decizie.

Contextul globalizării afectează echilibrul socio-economic al teritoriilor, ceea ce determină actorii locali să caute instrumente și moduri inovative de a îmbunătăți dialogul dintre educație, sistemele de formare profesională și cerințele din teritorii. Provocarea constă în permiterea factorilor de decizie locali și altor actori de a-și consolida poziția și de a-și afirma un statut puternic în spațiul european, integrând dinamica globală, în special migrația și SDGS.

Învățarea prin acțiune și metodele de cercetare vor fi folosite de către parteneri pentru a indentifica și îmbunătăți cât mai repede strategia lor în contextul teritorial și european al provocărilor globale. Prin înțelegerea abordării unui proiect politic teritorial, decidenții politici vor fi pregătiți să-și asume responsabilitatea într-un anumit teritoriu în calitate reprezentanți aleși sau membri a unei echipe de coordonare sau animare.

Conștientizarea contextului european și a provocărilor globale ar trebui să faciliteze acțiunea prin dezvoltarea și extinderea strategiei. Din perspectiva partenerilor, acest pas este premisa pentru sistemele de formare vocațională în paralel cu nevoile de calificare necesare în diferite regiuni, capabile de un răspuns rapid și calitativ.

 Învățare prin acțiune (în original, action learning) este o abordare a rezolvării problemelor. Aceasta implică acțiunea și reflectarea asupra rezultatelor. Acest lucru ajută la îmbunătățirea procesului de rezolvare a problemelor, precum și la simplificarea soluțiilor dezvoltate de echipă.

Priorități și tematici

Educație și formare profesională: dezvoltarea parteneriatelor sustenabile pentru a stabili și/sau dezvolta în perspectivă competiții de competențe naționale, regionale și locale

Formarea educațională și vocațională: îmbunătățirea calității VET prin crearea unor bucle de feedback cu scopul de a adapta oferta VET: cooperarea dintre diferiți actori locali dintr-un sistem teritorial, definiția unor viziuni și abordări colective pentru a da curs evoluțiilor sociale pentru optimizarea atractivității mediului rural. Fapt ce duce la o conștientizare sporită și la o evoluție a spațiilor de dialog = sistemele VET pot interacționa mai bine cu propriile lor medii, pot ajusta sau anticipa oferta

Orizontal: investiție sustenabilă, calitate și eficiență în educație și cursuri de formare; găsirea unei căi de a dezvolta sistemele de formare în așa fel încât să permită evoluția unei formări vocaționale într-un serviciu de dezvoltare al teritoriului rural

A pune accentul pe competențele transversale pe care factorii de decizie trebuie să le introducă mai eficient în abordarea teritorială

Inovarea acestui program este dimensiunea de tip multi-actor și conștientizarea în curs de dezvoltare a rolului unui coordonator teritorial cu care partenerii să poate colabora în viitor. Acest fapt înseamnă eficiența, receptivitatea și rezistența unui sistem de tip VET.

Acest program tinde să pregătească oficialitățile alese și coordonatorii de proiect și a organizării să-și asume responsabilitățile într-un teritoriu, subliniind partea din VET pentru dezvoltare. Toate acestea într-un context european minimal și, pe cât posibil, integrând chestiunile și problemele globale.

Temele cărora proiectul se adresează

 • Dezvoltarea rurală și urbanizarea
 • Responsabilitatea socială și de mediu a unităților educaționale
 • Antreprenoriat social și inovare socială

Obiectiv: pentru a înțelege și comunica vizavi de modul în care formarea vocațională influențează evoluția teritorială și organizarea socială când ea este contectată cu decidenții teritoriali, totodată implicând și alte entități active în regiune.

Care sunt rezultatele așteptate pe parcursul desfășurării proiectului și după finalizarea lui?

 • Pentru a atrage atenția asupra evoluției teritoriilor marginalizate (majoritar rurale) față de centrele economice și decizionale; pentru a observa modul în care actorii ce participă la cursuri de formare și totodată activi în dezvoltarea teritorială pot coopera pentru a contribui la vitalitatea zonelor rurale.
 • Nevoia de a adopta o “abordare integrată” pentru a demara acest proces de dezvoltare în zonele rurale poate fi observat de la începutul proiectului InnoVET. Această abordare contribuie la dezvoltarea echilibrată și armonioasă a tuturor activităților din teritoriu, nu doar a celor economice.
 • Membrii își propun să continue să observe evoluția și poziția competențelor, iar factorii de decizie să gândească din perspectiva teritoriului.
 • Acest spațiu nou pentru întâlnire și discuție va contribui pentru o poziționare mai clară a indivizilor și a organizațiilor în contextul european.
 • Sperăm ca fiecare teritoriu vizat să nu își însușească doar o idee a căilor posibile de evoluție de tip multi-actor formală, ci contăm pe obținerea instrumentelor necesare pentru a realiza fiecare pas spre această viziune.
 • Vom insista asupra a două direcții:
  • Expresia directă a tinerilor pentru a dezvolta această viziune
  • Experimentarea cu noile cursuri de formare în paralel cu competențele emergente; parțial, acest conținut se regăsește în sesiunile programului

Pe ce criterii au fost aleși partenerii acestui proiect și care este contribuția lor?

 • Organizațiile din statele partenere sunt prezente în mediile rurale cu probleme similare, însă dinamica, istoria și contextul rămân specifice fiecăreia.
 • Toți partenerii proiectului sunt implicați strategic în domeniul formării vocaționale sau în dezvoltarea competențelor în zonele rurale, în special pentru tineri.
 • Partenerii fac parte din strategia integrată pentru dezvoltarea teritoriului, unde centrele și școlile de formare vocațională, economia, contextul social și activitatea culturală în care familiile sunt implicate prin îmbunătățirea activităților rurale.
 • Partenerii au foști aleși datorită experienței lor cu programe europene, în special cu Erasmus+

PARTENERII PROIECTULUI

Tool realizat în cadrul Proiectului