PRoiect Smart + Culture

Context și obiectiv principal

Proiectul Smart + Culture are ca principale obiective:

1. Promovarea agriculturii și a soluțiilor inovative și oportunități strategice pentru o creștere sustenabilă a planetei, punând un accent special pe dezvoltarea rurală și a agriculturii sustenabile.
2. Susținerea inițiativelor tinerilor și a tinerilor antreprenori, pentru a transforma sectorul agricol în oportunitatea reală și atractivă de găsire a unui loc de muncă, promovând astfel competențe și aptitudini antreprenoriale relevante.
3. Promovarea cunoștințelor legate de situația tinerilor și a politicilor de tineret, precum și a finanțărilor Europene, pentru a demara noi afaceri, în special a fondurilor pentru agricultură.

Pe de altă parte, obiectivele strategice ale proiectului sunt:

1. Analiza și colectarea unor date și informații cu privire la statutul actual al situației muncii a tinerilor (în special cei din domeniul agricol) la nivel european și modalitatea în care schimbările climatice afectează sectorul agricol.
2. Colectarea datelor și dezvoltarea unor exemple de bună practică pentru a încuraja inițiativele antreprenoriale, în special pentru cei care doresc să înceapă afaceri noi și inovative în zonele rurale.
3. Furnizarea de cunoștințe cu referire la agricultura smart și oportunități de finanțare disponibile, unor tineri europeni, pentru a stabili oportunități de cooperare între tineri și organizații la nivel local și european.
Proiectul își va concetra eforturile asupra tinerilor europeni interesați de domeniul agricol, dorind să le furnizeze cunoștințe legate de oportunități de afaceri, să le formeze competențe antreprenoriale, cunoștințe crescute de oportunități de afaceri în domeniul agricol, implementarea unor practici pozitive și sustenabile. Aceste inițiative vor fi susținute priun intermediul rezultatelor proiectului: Ghid de bune practici, activitate de cercetare a informatiilor despre situația actuală a tinerilor din domeniul agricol și susținerea a 3 webinarii care să prezinte informații relevante pentru sectorul agricol la nivel european, adresate tinerilor.

Context and Purpose 

Smart + Culture project has as main objective:

1. Promote agriculture and innovative solutions and opportunities which are strategic for the sustainable growth of our planet, with special attention to rural development and sustainable agriculture;
2. Foster young people’s sense of initiative and youth entrepreneurship by making the agricultural sector a real and attractive job opportunity, promoting the acquisition of relevant entrepreneurial skills and competences;
3. Promote better knowledge about the situation of young people and youth policies and fundings in Europe to start new businesses, with a focus on CAP Fundings.

On the other hand, the specific objectives of the project are:

1. Search for information and data about the current status of young people employment with a focus on the agricultural sector in Europe, and how climate change has affected this industry (Activity 1).
2. Development of the data collected in order to give best practice examples to encourage entrepreneurial initiatives, especially for the ones who aspire to start new and innovative agricultural business in the rural areas (Activity 2);
3. Equip young Europeans with knowledge about smart agriculture and fundings opportunity to start them, in order to establish and reinforce cooperation between young people and organizations at local and European level (Activity 3).
The project aims to offer new opportunities for young european people interested in the agricultural sector, by equiping them with knowledge on business opportunities, to from entrepreneurial sklills, increased knowledge on business opportunities in the agricultural sector, developing positive and sustainable practices. The anticipated results are: Guide on best practices, research activity on the current situation of the young people in the agricultural sector and 3 webinars offering relevant information on agriculture at an european level.

PARTENERII PROIECTULUI

Disclaimer

,,Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”. 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the National Agency and Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein”.