Descarcă AICI formularele următoare în format editabil pentru contractele: Cheltuieli aferente organizării și derulării unor evenimente și Servicii de livrare a mâncării pentru servicii educaționale (afterschool)

  1. Scrisoare de înaintare a ofertei și a garanției de participare
  2. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 al Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese)
  3. Declarație privind insușirea cerintelor solicitate prin caietul de sarcini
  4. Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă
  5. Declarație privind acceptarea clauzelor contractuale
  6. Formular de ofertă
  7. Detaliarea costurilor

Anunț publicitar – Achiziție – Contract: Cheltuieli aferente organizării și derulării unor evenimente – publicat 01.02.2022

Anunț publicitar – Achiziție – Contract: Servicii de livrare a mâncării pentru servicii educaționale (afterschool) – publicat 27.01.2021

Anunț publicitar – Achiziție – Contract: Servicii de livrare a mâncării pentru servicii educaționale (afterschool) – publicat 03.01.2021

Metodologia procesului de identificare/recrutare și selecție a grupului țintă – versiunea a treia publicată 15.06.2021

Metodologia procesului de identificare/recrutare și selecție a grupului țintă – versiunea a doua publicată 14.06.2021

Metodologia procesului de identificare/recrutare și selecție a grupului țintă publicată 21.04.2021

Comunicat de presă: Conferința de lansare a proiectului – 29.03.2021

Raport intermediar de selecție a planurilor de afaceri- publicat 23.05.2022

 

 

 

 

 

Raport final de evaluare și selecție a grupului țintă – copii supradotați proveniți din familii defavorizate – publicat 20.05.2022

 

Raport intermediar de evaluare și selecție a grupului țintă – copii supradotați proveniți din familii defavorizate – publicat 16.05.2022

Raport final de evaluare și selecție a grupului țintă – copii supradotați proveniți din familii defavorizate – publicat 27.04.2022

 

Raport intermediar de evaluare și selecție a grupului țintă – copii supradotați proveniți din familii defavorizate – publicat 20.04.2022

Raport final de evaluare și selecție a grupului țintă- publicat 30.03.2022

Raport final de evaluare și selecție a grupului țintă -publicat 30.03.2022

Raport intermediar de evaluare și selecție a grupului țintă- publicat 22.03.2022

Raport intermediar de evaluare și selecție a grupului țintă – publicat 22.03.2022

Raport final de evaluare și selecție a grupului țintă – publicat 25.02.2022

Raport intermediar de evaluare și selecție a grupului țintă – publicat 18.02.2022

Raport final de evaluare și selecție a grupului țintă – publicat 20.01.2022

Raport intermediar de evaluare și selecție a grupului țintă – publicat 14.01.2022

Raport final de evaluare și selecție a grupului țintă – publicat 20.12.2021

Raport intermediar de evaluare și selecție a grupului țintă – publicat 16.12.2021

Raport final de evaluare și selecție a grupului țintă – publicat 23.11.2021

Raport intermediar de evaluare și selecție a grupului țintă – publicat 15.11.2021

Raport final de evaluare și selecție a grupului țintă – tineri și adulți – 27.10.2021

Raport intermediar de evaluare și selecție a grupului țintă – tineri și adulți – 22.10.2021

Raport intermediar de evaluare și selecție a grupului țintă – tineri și adulți – 29.09.2021

Raport intermediar de evaluare și selecție a grupului țintă – tineri și adulți – 23.09.2021

Raport final de evaluare și selecție a grupului țintă – tineri și adulți – publicat 31.08.2021

Raport intermediar de evaluare și selecție a grupului țintă – tineri și adulți – publicat 25.08.2021

Raport final de selecție grup țintă – tineri și adulți – publicat 27.07.2021

Raport intermediar de selecție grup țintă – tineri și adulți – publicat 22.07.2021

Raport intermediar de evaluare și selecție a grupului țintă – clasele 0-1 Școala Gimnazială Săcuieu – publicat 22.07.2021

Raport final de selecție grup țintă – tineri și adulți – publicat 25.06.2021

Raport intermediar de selecție grup țintă – tineri și adulți – publicat 18.06.2021

Raport intermediar de selecție grup țintă – clasele 0-1 Școala Gimnazială Săcuieu – publicat 13.05.2021

Raport final de selecție grup țintă – clasele 0-1 Școala Gimnazială Săcuieu – publicat 27.05.2021